Technika negocjacyjna “Optyk z Brooklynu” (ang. “brooklyn optician”)

Opis techniki: Nie wiedząc zbyt wiele o widełkach, w których porusza się druga strona, narażamy się na zastosowanie wobec nas techniki zwanej “optyk z Brooklynu”. Polega ona na stopniowym podwyższaniu ceny przy jednoczesnym uważnym obserwowaniu […]