Każdemu pracującemu na etacie zapewne choć raz przeszło przez myśl, że chciałby dostać lepsze warunki od pracodawcy. Jak przygotować się do takiej rozmowy? Oto najważniejsze kwestie, do wzięcia pod uwagę.

Zanim zaczniesz…

Znaj możliwości pracodawcy. Myśląc o korzystniejszych warunkach naturalne jest, że w pierwszej kolejności myślimy o sobie. O tym, że nam się należy coś więcej i dlaczego. Jeżeli chcemy realną szansę, żeby to coś więcej dostać to musimy pomyśleć również o naszym pracodawcy. Podstawowe pytania to czy pracodawcę stać na podniesienie naszych korzyści oraz na ile kwestie warunków są ustalane bezpośrednio przez ludzi, a na ile dyktowane przez systemy. Pozyskaj informacje i oszacuj realną ZOPA. Kluczowe jest, aby przemyśleć sytuację zarówno z perspektywy swojej jak i pracodawcy. W efekcie powstanie realny plan na to, co i w jakich okolicznościach możemy otrzymać od pracodawcy.

Bądź samoświadomy. Znając swoje możliwości w danej organizacji, skonfrontuj je ze swoimi oczekiwaniami. Te powinny być precyzyjne. Unikaj myślenia typu ‘chcę więcej’. Przemyśl o ile więcej potrzebujesz i do czego te pieniądze są Ci potrzebne. Nadaj im konkretny cel, aby nabrały autentyczności i by dodać sobie motywacji do ich pozyskania. Bądź przy tym realistą. Jeżeli chcesz z dnia na dzień zarabiać trzy razy więcej na tym samym stanowisku to być może prostszą drogą będzie rozejrzenie się za innymi pracodawcami, którzy oferują lepsze warunki.

Gdy zdecydujesz się na negocjacje…

Jeśli chcesz uzyskać lepsze warunki pracy, pracodawca musi mieć przekonanie, że więcej wnosisz. Więcej względem swojej wydajności sprzed roku, względem współpracowników o podobnym zakresie obowiązków lub względem oczekiwań wobec Ciebie. Tak więc zadbaj o dwie wspomniane poniżej podstawy. Im silniej stoisz w każdej z nich, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoje negocjacje o lepsze warunki zakończą się powodzeniem.

Miej podstawę miękką (relacyjną). Bądź człowiekiem lubianym, dbaj o to by ludzie mieli o Tobie dobre mniemanie. Pomogą Ci w tym umiejętności komunikacji, nawiązywania relacji, zjednywania ludzi, asertywność i spójność. Co ważne, podstawę relacyjną buduj nie tylko z osobami decyzyjnymi, czy oceniającymi Cię służbowo ale po prostu z każdym człowiekiem.

Miej podstawę twardą (merytoryczną). Bądź człowiekiem wnoszącym namacalną wartość dla pracodawcy. Pomoże Ci w tym wiedza ekspercka, podnoszenie swoich umiejętności oraz doświadczenie. Oszacuj jaką wartość dodaną wnosisz dla pracodawcy. O ile to możliwe, oszacuj to liczbowo. Następnie przyrównaj tę wartość do różnych punktów odniesienia – swojej przeszłej wydajności, oczekiwań wobec Ciebie, współpracowników. Szukaj płaszczyzny, na której wychodzisz poza szereg w pozytywnym świetle.

Na rozmowie…

Proponuj fair. Zadbaj o to, aby Twoje propozycje były realne do spełnienia przez pracodawcę i miały dla niego sens (głównie finansowy). Pamiętaj, że płyniecie jednym statkiem i ponad potrzebami poszczególnych osób stoją potrzeby organizacji. Jeżeli urzeczywistnienie Twojej propozycji w jakiś sposób miałoby źle wpłynąć na organizację (np. finansowo bądź społecznie) to pracuj nad nią, aż stanie się zwycięstwem dla każdej ze stron.

Przygotuj uzasadnienia. Miej w głowie precyzyjne i istotne uzasadnienia dla swojej propozycji. Jednocześnie, mów o nich dopiero gdy nadejdzie na to wyraźna potrzeba. Wystrzelanie się z uzasadnień zbyt wcześnie może spowodować, że nie zostanie im poświęcona należyta uwaga. Uważaj również na zignorowanie uzasadnienia przez pracodawcę. Jeżeli nie skomentuje jakiegoś, tylko zapyta o kolejne to zatrzymaj się i zadaj pytanie co o tym myśli.

Unikaj lania wody. Sięganie po argumenty typu ‘bo mi się należy’ lub ‘bo ja ciężko pracuję’ jest stanowczo niewskazane. To są argumenty, do których odnieść się może każdy. A ‘każdy’ nie dostaje polepszenia warunków.

Nie zamykaj drzwi. Jeżeli usłyszysz sygnał na ‘nie’ to powstrzymaj się od argumentu – w tym momencie byłby on antagonizmem. Podkreśl istotę sprawy dla Ciebie używając komunikatu ‘ja czuję / potrzebuję / jestem itd.’ oraz zakończ prośbą, o przemyślenie i ustal, kiedy możecie ponownie porozmawiać. Zastosowanie komunikacji bez przemocy (NVC) będzie najprawdopodobniej idealnym rozwiązaniem.

Nie ograniczaj się. Jeżeli pracodawca będzie wyrażał dobre chęci, ale wskazywał na pewne ograniczenia np. w podniesieniu Twojego wynagrodzenia, pokieruj rozmowę na szukanie innych form uznania np. dodatkowych benefitów pracowniczych.

Wierzę, że te wskazówki będą dla Ciebie pomocne. Powodzenia!


 

CHCESZ SZYBKO POPRAWIĆ SWOJE NEGOCJACJE?

AKADEMIA NEGOCJACJI ZAPRASZA
Organizujemy interesujące negocjacyjne wydarzenia w krótkich i przystępnych formach
(bezpłatne webinary, wykłady stacjonarne i online, szkolenia z negocjacji w biznesie):
Poprzedni wpis
Następny wpis