3 powody, dla których kieruję moje negocjacyjne produkcje do DOŚWIADCZONYCH negocjatorów, przedsiębiorców i handlowców.

Negocjacje w Polsce – rozwój i potrzeba

Pierwszy. Przyjmijmy za poprawne twierdzenie Gerarda Nierenberga, który jest jednym z bardziej znaczących negocjatorów starszego pokolenia. Twierdzi on, że negocjacje jako dyscyplina powstała dopiero około roku 1970. Weźmy pod uwagę, że w Polsce do lat 90-tych mieliśmy utrudnioną wymianę myśli z kulturą zachodnią. Dodajmy do tego fakt, że kolejne lata w Polsce to gwałtowny rozwój kapitalizmu, gospodarki wolnorynkowej, przedsiębiorczości. Z pewnością negocjacje dotychczas nie były kierunkiem, który był rozwijany jako wiodący, czy nawet zauważalny.

Niedostatek profesjonalnej wiedzy negocjacyjnej

Drugi. W związku z powyższym, w Polsce większość doświadczonych osób do dziś uczy się negocjacji na własnych błędach. W roku 2023 ciągle otrzymuję zapytania o szkolenie z negocjacji dla dyrektorów oddziałów dużych polskich firm, którzy dotychczas takiego szkolenia nigdy nie mieli. Otrzymuję też zapytania o szkolenie z negocjacji dla czołowych przedstawicieli handlowych firm osiągających zysk netto w wysokości na przykład 30 milionów złotych. Ci przedstawiciele też nie znają podstawowych pojęć negocjacyjnych. Ich wyniki rosną skokowo po pozyskaniu profesjonalnej wiedzy negocjacyjnej.

Luka na rynku – potrzeba uzupełnienia braków

Jako powód trzeci widzę, że w roku 2023, wśród firm szkoleniowych czy trenerów wskazałbym tylko dosłownie parę osób, które uczą procesu negocjacyjnego od A do Z i potrafią nauczyć kompletnej strategii i stosowania jej w praktyce. W szkołach wyższych nie znajdziesz takiej wiedzy. Chyba, że uznasz, że pozyskiwanie wiedzy od teoretyka, który nie jest praktykiem, ma jakikolwiek sens. Z wielkim mozołem, rok po roku, tworząc profesjonalne produkcje w Akademii Negocjacji, zasypujemy lukę. Mając za sobą liczne podróże zagraniczne, odwiedzając odległe kontynenty, widzę jasno, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, twórczy i inteligentni. Możemy być dumni, jako naród mamy wszystko, co potrzebne, by zwyciężać. Bardzo pragnę, byśmy jak najszybciej nadrobili braki w zakresie negocjacji w biznesie. Dzięki temu będziemy jeszcze lepiej radzili sobie w biznesie, zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Dlatego właśnie doświadczone osoby i przede wszystkim praktyków, zapraszam do ułożenia sobie na nowo procesu negocjacyjnego. W poprawny sposób. Tak, by osiągane efekty były zdecydowanie lepsze. Dobrego dnia!

Słowa kluczowe: akademia negocjacji, negocjuj, negocjator, negocjacje biznesowe

Poprzedni wpis
Następny wpis