Sprawdź się negocjacyjnie i sprzedażowo w 9 Twoich odpowiedziach na te proste pytania:

1. Ludzie po­dej­mu­ją w większości de­cy­zje za­ku­po­we, by roz­wią­zać pro­blem czy zwiększyć efekty?

2. Klien­ci któ­rzy ku­pu­ją mają wię­cej czy mniej obiek­cji, niż klien­ci, któ­rzy nie ku­pu­ją?

3. Czego najczęściej dotyczą obiekcje?

4. Ile % sprze­da­ży jest za­my­ka­na pod­czas 5-go follow-​up po spo­tka­niu. Ile % ludzi pod­da­je się po pierw­szym razie?

5. Prezentacja produktu/usługi – kiedy warto ją robić? Warto zadbać o 1 absolutnie ważny temat. Jaki?

6. Jakie pytania zadawać na spotkaniu sprzedażowym?

7. Gdy chcesz finalizować transakcję, czy warto używać pytań otwartych?

8. Zanim od­po­wiesz na wątpliwości klien­ta, warto zrobić 1 rzecz. Jaką?

9. Po każ­dym zbi­ciu obiek­cji zrób 1 rzecz. Jaką?

I wiele innych naprawdę ważnych tematów + PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI poruszymy podczas sobotniego webinaru, już o 10:00 w sobotę (czasu PL). Po nim spotkanie kursantów Masterclass o 11:30.

Poprzedni wpis
Następny wpis