Technika polega na żądaniu nowych ustępstw, gdy porozumienie jest już teoretycznie zawarte. Może być skuteczna w przypadku zmęczenia drugiej strony długimi rozmowami lub z powodu zapotrzebowania drugiej strony na zawarcie transakcji. Warunkiem jest by żądane ustępstwa były niewielkie. Natomiast warunkiem niezbędnym dla skuteczności metody jest wybranie momentu, kiedy druga strona jest zmęczona pertraktacjami i zaczyna się relaksować z powodu osiągniętego porozumienia. Metoda ta może być stosowana także w wariancie sprzedażowym jako np. dodawanie elementów składowych ceny. Jedną z wersji jest technika „optyk z Brooklynu„.

TECHNIKA NEGOCJACJI SKUBANIE

Uwaga: technika należy do kategorii negocjacji wygrana-przegrana i jest powszechnie znana przez negocjatorów.

Obrona: Obrona przed „skubaniem” polega na stanowczym pozostaniu przy ustalonych warunkach, może pomóc sugestia rezygnacji z dalszych rozmów.

Jeżeli znasz inne nazwy czy zastosowania tej techniki negocjacyjnej albo uważasz, że warto rozszerzyć opis o wybrane zagadnienia – zapraszam do komentowania lub kontaktu email na adres biuro(at)negocjator.warszawa.pl

Więcej technik negocjacyjnych znajdziesz w kategorii techniki negocjacyjne
Listę i spis technik negocjacyjnych umieściłem we wpisie techniki negocjacji

 

 
Następny wpis