To już IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji

mm_2Widząc szczytną ideę, jaką jest promowanie mediacji jako możliwości rozwiązywania sporów, postanowiłem objąć Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji patronatem. W tym roku do konkursu po raz pierwszy zostali dopuszczeni absolwenci, a nie tylko studenci. Organizatorzy liczą na jak wysoką ilość zgłoszeń – każde kolejne przekonuje nas wszystkich, że mediacja jako forma rozwiązywania sporów jest coraz popularniejsza i że inicjatywy takie jak Mistrzowie Mediacji są potrzebne w polskim środowisku studenckim. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie lub do odwiedzenia nas 15 marca podczas Finału.

IV edycja Mistrzów trwa.

Zgłoszenia do udziału w konkursu można wnosić do 15 lutego 2016 – w imieniu organizatora zapraszamy:
strona konkursu i fanpage konkursu

  • Do 15 lutego można wysyłać scenariusze pisane na podstawie jednego z 5 przygotowanych stanów faktycznych. Trzy wybrane przez Jury drużyny zostaną zaproszone na finał do Warszawy.
  • Dnia 14 marca odbędzie się szkolenie dla drużyn, które przeprowadzi pan Grzegorz Frączek z Ośrodka Mediacji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”,
  • Dnia 15 marca – finałowe symulacje mediacji w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zadania leżące przed uczestnikami Konkursu Mistrzowie Mediacji
Żeby pokazać jak wiele zależy od umiejętności – zarówno merytorycznych, jak i interpersonalnych mediatora – przyjęta została praktyczna formuła konkursowa. Uczestnicy (studenci prawa) mają za zadanie napisać scenariusz mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, w którym przeanalizują i uwzględnią interesy stron, przytoczą właściwe przepisy prawa i sporządzą projekt ugody. Trzy najlepsze drużyny, które przejdą do ścisłego finału muszą przeprowadzić symulację mediacji przed Jury, składającym się z praktyków i przedstawicieli doktryny.

Przeczytaj też artykuł: Czym się różnią negocjacje od mediacji?

Atrakcyjne nagrody dla uczestników
Instytut Allerhanda funduje dodatkową nagrodę dla zwycięskiej drużyny – udział w IV Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016. Nagrodami są również: 5000 zł, kursy mediacji, książki od wydawnictw C.H. Beck oraz Od.Nowa i inne nagrody rzeczowe.

Kto poza Negocjator.Warszawa.pl i NegocjowaniewBiznesie.pl objął w tym roku patronat nad Konkursem?
Do grona partnerów konkursu dołączyło Centrum Mediacji Partners Polska, a patronatem honorowym po raz pierwszy objął konkurs Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Allerhanda. Tradycyjnie, patronatem konkurs objął Minister Sprawiedliwości.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową konkursu mistrzowie.elsa.org.pl oraz na oficjalnym fanpage’u Mistrzów Mediacji: facebook.com/mistrzowiemediacji.

MISTRZOWIE MEDIACJI III EDYCJA

Jak ideę powstania Konkursu widzi organizator, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA POLAND?

Ogólnopolski konkurs Mistrzowie Mediacji organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland od 2013 r. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu nie tylko pozwala wypracować satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników sporu rozstrzygnięcie, ale także przyczynia się do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Negocjacje a mediacje

Mediacje i negocjacje są bardzo powiązane. Rozwijając jedno, siłą rzeczy rozwijamy drugie. Jakimi sprawami się zajmuję w ramach prowadzonych usług negocjacyjnych? Sprawdź tu ofertę m.in. najbliższych szkoleń, konsultacji negocjacyjnych.

Rys historyczny – jakie są początki Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji?

Pierwsza edycja Mistrzów Mediacji organizowana przy wsparciu Polskiego Centrum Mediacji obyła się 16 kwietnia 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa wspiera konkurs od samego początku jego historii, w ciągu wszystkich dotychczasowych edycji. W 2013 r. partnerami konkursu były kancelarie K&L Gates oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. W jury zasiadali m.in. dr Marzena Kruk, Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości; Minister Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; Jerzy Książek, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji; mecenas Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych; mecenas Krzysztof Boszko, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przedstawiciele kancelarii partnerskich.
Edycje II i III przyniosły znaczące zmiany – partnerstwem merytorycznym konkurs objął Ośrodek Mediacji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. Finały, które tradycyjnie już odbywały się w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały wzbogacone o całodniowe szkolenia z praktycznych aspektów mediacji dla finalistów. Powiększyła się również znacząco pula nagród: poza nagrodą finansową oraz nagrodami książkowymi, na zwycięzców czekały kursy mediacyjne oraz prenumeraty czasopisma „ADR Arbitraż i Mediacja”. Do listy patronów honorowych dołączył Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawych, Prezes Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Popularność konkursu cały czas rosła, a wraz z nią reprezentowany przez uczestników poziom – drużynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygrała III edycję, sędziowie nie mieli nic do zarzucenia. O finałach pisała prasa branżowa i portale prawnicze.KONKURS MISTRZOWIE MEDIACJI I EDYCJA

 


 

CHCESZ SZYBKO POPRAWIĆ SWOJE NEGOCJACJE?

AKADEMIA NEGOCJACJI ZAPRASZA
Organizujemy interesujące negocjacyjne wydarzenia w krótkich i przystępnych formach
(bezpłatne webinary, wykłady stacjonarne i online, szkolenia z negocjacji w biznesie):
Następny wpis